Умови та положення інтернет-магазину poofi-shop.com

Продавцем в магазині poofi-shop.com є: POOFI & CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ з місцезнаходженням за адресою вул. Барська 70, 43-300 Бєльсько-Бяла, NIP: 9372732922, KRS: 0000880265

Перед розміщенням замовлення Клієнт має право обговорити умови договору з Продавцем. Якщо Клієнт відмовляється від можливості укладення договору шляхом індивідуальних переговорів, застосовуються ці Умови та загальноприйняті положення законодавства.Формуляри

 1. Щоб завантажити бланк відкликання/повернення, натисніть на посилання.
 2. Бланк скарги, будь ласка, натисніть на посилання.I Загальні положення

 1. Компанія POOFI & CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ є продавцем в Інтернет-магазині, доступному за адресою: www.poofi-shop.com - детальна інформація про його діяльність представлена вище.
 2. Регламент складений польською мовою і являє собою типовий договір, укладений на відстані, відповідно до загальноприйнятих положень польського законодавства.
 3. З метою укладення Договору з Продавцем Покупець може скористатися правом вести переговори про умови Договору або укласти Договір з Продавцем на підставі цих Правил.
 4. Зміст Правил, у разі окремого рішення Покупця, становить зміст укладеного між Сторонами Договору. Зміст Договору фіксується відповідно до чинних нормативних актів і надається Покупцеві на довготривалому носії для того, щоб Покупець міг звернутися до нього в разі необхідності.
 5. Продажі здійснюються на території Республіки Польща та країн Європейського Союзу.
 6. Покупець має можливість ознайомитися з Кодексом добросовісної ділової практики. Кодекс добросовісних практик міститься в Законі від 23 серпня 2007 року про протидію недобросовісній ринковій практиці. Чинна редакція закону доступна на сайті http://isap.sejm.gov.pl/.
 7. Всі товари, пропоновані в магазині poofi-shop.com, є абсолютно новими, без фізичних і юридичних дефектів, і були легально введені на польський ринок і в країни ЄС.
 8. Продавець зобов'язаний доставити Покупцеві товари без дефектів.
 9. Предметом діяльності Інтернет-магазину poofi-shop.com є роздрібний продаж товарів для дорослих і дітей через Інтернет.
 10. Ціни, що відображаються на сайті Інтернет-магазину poofi-shop.com, виражені в польських злотих або в євро і включають ПДВ.
 11. Покупець може розміщувати замовлення в Магазині 24 години на добу, 7 днів на тиждень за допомогою веб-сайту poofi-shop.com.
 12. Спілкування Покупця з Продавцем призводить до того, що Покупець несе витрати, які випливають з договорів, укладених Покупцем з третіми особами, Продавець не стягує жодних додаткових зборів або пільг за можливість використання певних форм дистанційного спілкування.
 13. У питаннях, не врегульованих цими Умовами, застосовуються відповідні положення Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільне переміщення таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних).
 14. Положення цього Регламенту не мають на меті виключити або обмежити будь-які права Покупця, який також є Споживачем у розумінні Закону від 23 квітня 1964 року - Цивільний кодекс (Законодавчий вісник № 16, поз. 93, з наступними змінами), на які він має право відповідно до обов'язкових положень закону. У разі будь-якої невідповідності між положеннями цих Умов та вищезазначених нормативно-правових актів, переважну силу мають ці нормативні акти.
 15. У разі виникнення суперечки з Продавцем Споживач має можливість вирішити її мирним шляхом шляхом
 • a) звернення до постійно діючого мирового суду у справах споживачів
 • b) медіації
 • c) звернення до регіонального інспектора Комерційної інспекції
 • d) отримання безкоштовної допомоги у вирішенні спорів від Союзу споживачів за безкоштовним телефоном довіри 800 007 707.II Визначення

 1. УМОВИ - ці Умови разом з додатками, що інформують про обов'язки та права обох Сторін Договору;
 2. СТОРОНА - стороною Договору є Покупець або Продавець; під терміном Сторона слід розуміти Покупця та Продавця разом;
 3. ДОГОВІР, УКЛАДЕНИЙ ДИСТАНЦІЙНО - Договір, укладений Сторонами дистанційно, за відсутності одночасної присутності двох Сторін Договору; Договір укладається з використанням каналів дистанційного зв'язку, доступних в Магазині.
 4. МАГАЗИН - інтернет-магазин, доступний за адресою: poofi-shop.com
 5. ПРОДАВЕЦЬ - POOFI & CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, що знаходиться за адресою вул. Барська 70, 43-300 Бєльсько-Бяла, NIP: 9372732922, KRS: 0000880265.
 6. ПОКУПЕЦЬ - фізична особа, юридична особа та організаційна одиниця без статусу юридичної особи, якій закон надає правоздатність, яка купує продукти через Інтернет-магазин, доступний за адресою poofi-shop.com ;
 7. СПОЖИВАЧ - фізична особа, яка купує товари в Інтернет-магазині poofi-shop.com з метою, безпосередньо не пов'язаною з його господарською або професійною діяльністю.
 8. ПОКУПЕЦЬ - Замовник і Споживач разом;
 9. КОРИСТУВАЧ - фізична особа, юридична особа та організаційна одиниця без статусу юридичної особи, якій законом надано правоздатність, яка купує продукцію через інтернет-магазин, доступний за адресою poofi-shop.com, і підписується на Інформаційну розсилку; ЗАМОВЛЕННЯ - пропозиція, зроблена ПОКУПЦЕМ через інтернет-магазин poofi-shop.com, про укладення договору купівлі-продажу;
 10. КОРИСТУВАЧ - будь-яка особа, яка використовує інтернет-магазин;
 11. АККАУНТ - індивідуальна адміністративна панель Користувача, доступна після реєстрації та входу в інтернет-магазин poofi-shop.com, позначена логіном і паролем, яка використовується для укладення договорів купівлі-продажу;
 12. РЕЄСТРАЦІЯ - процес, що передбачає створення Користувачем Облікового запису в Інтернет-магазині poofi-shop.com
 13. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ - договір купівлі-продажу товару, укладений між Продавцем і Покупцем через Інтернет-магазин або укладений безпосередньо в місці отримання товару - Стаціонарному магазині;
 14. ТОВАР - будь-який товар, що продається через інтернет-магазин poofi-shop.com;
 15. РОЗСИЛКА - послуга, що надається в електронному вигляді, яка полягає у надсиланні Одержувачам послуги комерційної інформації про власну продукцію;
 16. ФОРМА ОПЛАТИ - форма оплати замовленого товару, обрана Покупцем при оформленні Замовлення, запропонована Магазином.
 17. ФОРМА ДОСТАВКИ - форма доставки замовленого товару, обрана Покупцем при оформленні Замовлення.
 18. ДОКУМЕНТ ПРОДАЖУ - рахунок-фактура з ПДВ або Квитанція, в залежності від вказівок Покупця;
 19. ДОДАТКИ - інформація про право на відмову від договору та зразок заяви про відмову від договору;
 20. КОДЕКС ДОБРОЧЕСНИХ ПРАКТИК - сукупність принципів поведінки, прийнятих загальноприйнятим законодавством у вигляді етичних та професійних стандартів для протидії недобросовісній ринковій практиці, яку застосовує Продавець;
 21. ІНФОРМАЦІЯ - інформація про товар, розміщена поруч із зображенням товару, що являє собою опис найбільш важливих умов і характеристик даного товару, що дозволяє Покупцеві дізнатися про його властивості;
 22. КОШИК - форма зберігання товарів, обраних Покупцем для подальшого придбання;
 23. МІСЦЕ ПОСТАВКИ ТОВАРУ - місце, вказане Покупцем в замовленні, куди повинен бути доставлений придбаний Покупцем товар
 24. МОМЕНТ ПОСТАВКИ ТОВАРУ - момент, в який Покупець або інша особа, уповноважена на отримання товару, вступає у володіння товаром, що є предметом укладеного договору;
 25. АДРЕСА ПРЕТЕНЗІЇ ТА АДРЕСА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ - адреса або адреси, вказані Продавцем як адреси для подання певних заяв, які є поштовими адресами;
 26. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ або ПРЕДМЕТ ПОСЛУГ - обрані Покупцем товари або послуги, що є предметом Договору або предметом ПОСЛУГ; предметом Договору є також надання Продавцем послуг з доставки Товару, якщо Покупець вибрав одну із запропонованих Продавцем форм доставки Товару;
 27. ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЕЛЕКТРОННО - функції ІКТ та ІТ-систем, що дозволяють Постачальнику послуг пропонувати певні технічні рішення, такі як можливість створення та ведення Облікового запису в Інтернет-магазині; надання Послуги інформаційного бюлетеня та забезпечення одноразової можливості оформлення Замовлення через Форму замовлення, розташовану в Інтернет-магазині; без одночасної присутності сторін (на відстані), шляхом передачі даних на індивідуальний запит Одержувача послуг, відправлених та отриманих за допомогою пристроїв електронної обробки, включаючи цифрове стиснення та зберігання даних, які повністю передаються, отримуються або передаються за допомогою телекомунікаційної мережі в розумінні Закону від 16 липня 2004 року. - Закон про телекомунікації;
 28. ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ - технічна система, розташована в Інтернет-магазині, яка дозволяє Покупцеві оформити Замовлення через доступні поля форми, без необхідності попередньої реєстрації в Інтернет-магазині;
 29. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА - технічні, інформаційні та програмні структури, що забезпечують передачу;
 30. НЕДОЛІК - юридичний дефект або фізичний дефект придбаного товару;III Реєстрація

 1. Реєстрація в Інтернет-магазині poofi-shop.com є добровільною і безкоштовною.
 2. Для того, щоб зареєструватися в Інтернет-магазині, Користувач повинен заповнити реєстраційну форму, розташовану на сайті Інтернет-магазину, вказавши свої достовірні дані.
 3. Для того, щоб успішно завершити процес реєстрації, Користувач повинен надати наступні дані:
 • (a) ім'я
 • b) прізвище
 • c) адреса електронної пошти
 • d) телефон
 • e) пароль
 • f) Повторний пароль
 • g) поштова адреса
 1. На додаток до даних, зазначених у пункті 3 вище, Користувач, який не є споживачем у розумінні статті221 Цивільного кодексу, зобов'язаний надати
 • a) назву компанії
 • b) Податковий ідентифікаційний номер
 1. За бажанням, при реєстрації Користувач може погодитися на отримання інформаційної розсилки про акції та нові товари в магазині на адресу електронної пошти, вказану при Реєстрації.
 2. Після того, як Користувач заповнить поля Реєстраційної форми необхідними даними, буде створено Обліковий запис Користувача.
 3. У разі, якщо дані Користувача, необхідні в процесі Реєстрації, змінюються, Користувачеві пропонується оновити такі дані з метою приведення їх у відповідність до дійсності.
 4. У разі, якщо дані Користувача, необхідні в процесі реєстрації, змінюються після початку замовлення, Користувачеві пропонується оновити їх і повідомити про це Магазин.
 5. Після того, як Користувач заповнить поля форми замовлення, визначається спосіб доставки.
 6. Залежно від суми замовлення, доставка може бути безкоштовною або платною. Реквізити для оплати доставки можна знайти в пункті 4 розділу V Оформлення замовлення.
 7. За бажанням Клієнт може також ввести коментарі до замовлення, яке він оформляє.IV Замовлення

 1. Покупець може розміщувати замовлення в Магазині 24 години на добу, 7 днів на тиждень за допомогою веб-сайту poofi-shop.com.
 2. Магазин здійснює продаж на території Республіки Польща та за її межами.
 3. Інформація про товари, представлена на веб-сторінках Магазину, не є пропозицією в розумінні Цивільного кодексу, а є запрошенням до укладення договору купівлі-продажу.
 4. Розміщення замовлення є офертою в розумінні Цивільного кодексу, зробленою Покупцем Продавцю.
 5. Реєстрація та створення облікового запису не є необхідною умовою для розміщення замовлення в poofi-shop.com. Покупець має можливість оформити замовлення через Інтернет-магазин без попередньої реєстрації.
 6. Крім того, при оформленні замовлення Покупець може використовувати промокоди. Для того, щоб зробити покупку дешевше, необхідно ввести наданий код на знижку.
 7. Для того, щоб оформити замовлення, Покупець повинен додати Товар, який він бажає придбати, до "Кошика". Додавання товару до "Кошика" не є еквівалентом оформлення замовлення. Продукти можуть бути додані або видалені з "Кошика".
 8. "Кошик" дозволяє Клієнту керувати замовленими Продуктами та розраховувати вартість замовлення.
 9. Для остаточного оформлення замовлення Покупець повинен додати обрані ним Товари до "Кошика", вказати тип доставки і форму оплати, а потім вибрати опцію "замовити і оплатити" і слідувати наданим інструкціям. Покупець може оформити замовлення, увійшовши до свого облікового запису або, якщо у нього немає облікового запису, вказавши у формі дані, необхідні Продавцю для виконання Договору.
 10. Після розміщення дійсного замовлення замовлення вважається прийнятим. Замовлення, зроблені таким чином, підтверджуються електронною поштою. Моментом укладення договору, таким чином, вважається відправлення Покупцеві зворотного зв'язку, що підтверджує прийняття замовлення.
 11. Замовлений Товар буде доставлений за адресою, вказаною Покупцем.
 12. Фотографії та інші форми візуалізації та презентації товару, представлені на сайті магазину, можуть не відповідати його фактичним розмірам.
 13. Неможливо скасувати замовлення товару, який вже був відправлений.
 14. Виконання замовлення, оформленого в робочі дні після 13:30, а також у суботу, неділю та святкові дні, починається на наступний робочий день.
 15. Днем виконання Договору, укладеного через Інтернет-магазин, є день отримання Покупцем відправлення.V Спосіб оплати

 1. Всі ціни в Інтернет-магазині є цінами-брутто, включаючи податок на додану вартість (ПДВ).
 2. Магазин передбачає наступні види оплати: банківським переказом/електронним переказом/кредитною карткою/blik - оплата на банківський рахунок poofi-shop.com повної вартості замовлення, розрахованої в калькуляції, до моменту доставки замовленого товару.
 3. Покупець купує товар і замовляє послугу доставки згідно з цінами і розміром вартості доставки, що діють на момент оформлення замовлення.
 4. Продавець залишає за собою право змінювати ціни і вартість доставки, зокрема, у разі зміни прейскурантів на послуги, що надаються операторами доставки. Це положення не стосується вже виконаних замовлень.
 5. Якщо обрана форма оплати, описана в підпункті "а" розділу 2, несплата замовленого Товару протягом 5 днів, що відраховуються від дня оформлення замовлення, тягне за собою анулювання замовлення. Це не виключає можливості оформлення Покупцем іншого замовлення на той самий Товар.
 6. Покупець має можливість вибору способу оплати замовленого Товару в Магазині. Продавець, будучи відкритим до потреб Покупця, може домовитися з Покупцем про індивідуальні домовленості щодо способу оплати.
 7. Актуальні ціни та вартість доставки представлені на підсторінці Інтернет-магазину і доступні на рівні Кошика.VI Доставка

 1. Доставка здійснюється за адресою, вказаною Покупцем у замовленні.
 2. На кожне замовлення видається квитанція або, на вимогу Покупця, рахунок-фактура з ПДВ.
 3. Замовлені Товари доставляються за допомогою кур'єрських компаній DPD та Inpost. Відправлення доставляються з 9:00 до 18:00 в робочі дні. Якщо Покупця не знайдено, ми залишаємо повідомлення. У деяких випадках, після невдалої спроби доставки, посилки пересилаються в найближчий до Покупця пункт прийому посилок DPD.
 4. Всі витрати на доставку оплачує Покупець.
 5. Закордонні відправлення здійснюються через кур'єрську компанію або Польську пошту, витрати на доставку за кордон покриває Покупець.
 6. Внутрішні відправлення повинні надійти до Покупця на наступний робочий день після дня відправлення. Закордонні відправлення, доставлені кур'єрською компанією DPD, повинні прибути протягом 6 днів з моменту відправлення.
 7. Якщо Продавець не може виконати через те, що товар відсутній, він повинен негайно, але не пізніше, ніж протягом тридцяти днів з моменту укладення Договору, повідомити про це Покупця, який приймає рішення про подальшу долю розміщеного ним замовлення.
 8. Продавець, пам'ятаючи про комфорт та безпеку Покупця під час виконання замовлення, гарантує, що будь-які незручності на будь-якому етапі виконання замовлення - у разі їх виникнення - будуть узгоджуватися з Покупцем та вирішуватися за взаємною згодою сторін. Продавець докладає всіх зусиль для того, щоб Клієнт був задоволений.
 9. Термін виконання замовлення вказаний поруч із Товаром і стосується поставок на території Польщі.
 10. Рекомендується, щоб Споживач у розумінні ст. 221 Цивільного кодексу, якщо це можливо, перевірив стан товару після доставки і в присутності представника суб'єкта, що здійснює доставку (кур'єра, поштового оператора тощо), склав відповідний протокол. Перевірка вантажу полегшить і прискорить пред'явлення можливих претензій до відповідальної особи в разі механічного пошкодження вантажу під час транспортування. У таких ситуаціях рекомендується, щоб Споживач якомога швидше зв'язався з Продавцем за телефоном: +48 537 728 052 або електронною поштою: hello@poofi-shop.com
 11. Покупець, який не є споживачем у розумінні ст. 221 Цивільного кодексу, зобов'язаний перевірити стан товару після доставки і в присутності представника суб'єкта, що здійснює доставку (кур'єра, поштового оператора тощо). У разі виявлення будь-яких механічних пошкоджень вантажу під час транспортування, клієнт повинен скласти протокол про пошкодження і негайно зв'язатися з Продавцем за телефоном: +48 537 728 052 або по електронній пошті: hello@poofi-shop.comVII Рекламації - Гарантія

 1. У випадку договорів, укладених зі споживачами в розумінні статті 221 Цивільного кодексу, Продавець несе відповідальність перед споживачем згідно зі статтею 556 та наступними статтями Цивільного кодексу за фізичні або юридичні дефекти (гарантійні зобов'язання).
 2. Продавець несе відповідальність за гарантією, якщо фізичний недолік виявлено до закінчення двох років з моменту передачі речі споживачеві, а якщо предметом договору купівлі-продажу є річ, що була у вжитку, - до закінчення одного року з моменту передачі речі споживачеві.
 3. На вимогу споживача про усунення недоліків або заміну проданої речі на бездоганну поширюється позовна давність в один рік, рахуючи від дня виявлення недоліків, але не раніше спливу двох років з моменту передачі речі споживачеві, а якщо предметом купівлі-продажу є річ, що була у вжитку, - до спливу одного року з моменту передачі речі споживачеві.
 4. У разі, якщо термін придатності товару, встановлений Продавцем або виробником, закінчується після закінчення двох років з моменту передачі товару Споживачеві, Продавець несе гарантійну відповідальність за будь-які фізичні недоліки товару, виявлені до закінчення цього терміну.
 5. Фізичний дефект полягає у невідповідності проданої речі умовам Договору. Зокрема, продана річ не відповідає Договору, якщо
 • a) вона не має якостей, які повинна мати річ такого роду, у зв'язку з призначенням, зазначеним у Договорі, або випливають з обставин чи цільового використання;
 • б) не має якостей, в яких Продавець запевняв Покупця, в тому числі шляхом надання зразка або проби
 • c) не придатний для мети, про яку Покупець повідомив Продавця під час укладення Договору, і Продавець не висловив жодних застережень щодо такої мети;
 • d) був переданий Покупцеві в неповній комплектації.
 1. Публічні запевнення виробника або його представника, особи, яка вводить товар на ринок в рамках своєї підприємницької діяльності, а також особи, яка шляхом позначення продаваного товару своїм ім'ям, торговельною маркою або іншим розпізнавальним знаком видає себе за виробника, прирівнюються до запевнення Продавця.
 2. Продавець звільняється від відповідальності, зазначеної в пункті 5c, тільки якщо
 • (a) доведе, що він не знав цих запевнень або, судячи з розумних міркувань, не міг їх знати
 • b) доведе, що запевнення не могло вплинути на рішення споживача;
 • c) зміст запевнень було виправлено до укладення договору з Продавцем.
 1. Продана річ має фізичний недолік також у випадку її неправильного монтажу та запуску, якщо ці дії були виконані Продавцем або третьою особою, за яку Продавець несе відповідальність, або Покупцем, який дотримувався інструкцій, отриманих від Продавця.
 2. У випадку Договору зі споживачем, якщо фізичний дефект виявлено до закінчення одного року з моменту видачі товару, вважається, що дефект існував у момент, коли небезпека перейшла до споживача. Якщо недолік виявлено більш ніж через один рік з моменту видачі речі, обов'язок доведення того, що недолік існував у товарі на момент його придбання, покладається на споживача.
 3. Якщо продана річ має дефект, Споживач може
 • (a) подати заяву з вимогою про зниження ціни
 • b) подати заяву про відмову від Договору
 • c) вимагати заміни товару на бездефектний
 • d) вимагати усунення недоліків.
 1. Споживач не може відмовитися від Договору, якщо дефект є несуттєвим.
 2. Споживач, який використовує свої гарантійні права, зобов'язаний доставити дефектний товар на адресу рекламації за рахунок Продавця.
 3. Продавець просить, щоб дляполегшення процесу розгляду рекламаціїв заяві було вказано опис невідповідності товару умовам Договору .
 4. Продавець зобов'язаний відповісти на рекламацію Споживача протягом 14 (чотирнадцяти) днів. В іншому випадку вважається, що Продавець визнав заяву або вимогу Споживача обґрунтованою.
 5. Продавець, у випадку вимоги Споживача відповідно до пп. 10 a або b, може замінити дефектний товар на бездефектний або усунути дефект за умови, що це буде зроблено негайно і без надмірних незручностей для Споживача.
 6. Споживач може замість запропонованого Продавцем усунення недоліків вимагати заміни товару на бездефектний, якщо тільки приведення товару у відповідність з Договором обраним Споживачем способом неможливо або вимагатиме надмірних витрат у порівнянні зі способом, запропонованим Продавцем, оцінюючи при цьому надмірні витрати, вартість бездефектного товару, вид і важливість виявленого дефекту, а також беручи до уваги незручності, на які поставив би Споживача інший спосіб задоволення вимоги.
 7. Продавець може відмовитися задовольнити вимогу Споживача, якщо приведення дефектної речі у відповідність з Договором обраним Споживачем способом є неможливим або в порівнянні з іншим можливим способом приведення речі у відповідність з Договором вимагає надмірних витрат.
 8. У випадку зменшення ціни, зменшена ціна повинна бути в такій пропорції до ціни за Договором, в якій вартість речі з дефектом залишається до вартості речі без дефекту.
 9. Продавець зобов'язаний замінити дефектну річ на бездефектну або усунути дефект в розумний термін без зайвих незручностей для Споживача.
 10. У випадку договорів, укладених з Покупцями, які не є споживачами в розумінні статті 221 Цивільного кодексу, відповідно до статті 558 § 1 Цивільного кодексу, гарантійна відповідальність Продавця виключається.
 11. У строки, зазначені в пунктах 2, 3 і 4 цього розділу Умов, Споживач може подати заяву про відмову від Договору або про зменшення ціни у зв'язку з фізичним недоліком проданої речі, а якщо Споживач вимагав заміни речі на бездефектну або усунення недоліків, то строк подання заяви про відмову від Договору або про зменшення ціни починається з моменту безрезультатного закінчення строку, встановленого для заміни речі або усунення недоліків.
 12. Якщо одне з прав за гарантією відстоюється в суді, арбітражному суді, перебіг строку здійснення інших прав, передбачених Законом, на які Споживач має право у зв'язку з цим, призупиняється до остаточного завершення провадження у цій справі. Відповідно, ці правила поширюються і на процедуру медіації, при цьому строк реалізації інших гарантійних прав, на які має право Споживач, починає відраховуватися з дня відмови суду затвердити мирову угоду, укладену за участю медіатора, або безрезультатного завершення проведеної медіації.
 13. Перебіг строку для здійснення гарантійних прав щодо істотних недоліків проданої речі починається від дня, коли споживач дізнався про наявність недоліків, а якщо споживач дізнався про наявність недоліків лише внаслідок дії третьої особи, - від дня, коли рішення суду або іншого органу, винесене у спорі з третьою особою, набрало законної сили.
 14. У разі приховування дефекту Продавцем, перебіг строку не виключає гарантійних прав.
 15. Адреса для скарг: poofi-shop.com - вул. Барська, 70, 43-300 Бєльсько-Бяла.
 16. З 15.02.2016 р. споживач може також скористатися позасудовими способами розгляду скарг і претензій через платформу ODR відповідно до Регламенту (ЄС) № 524/2013 Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2013 року про онлайн-вирішення споживчих спорів та внесення змін до Регламенту (ЄС) № 2006/2004 та Директиви 2009/22/ЄС (Регламент про ODR у споживчих спорах).

  Бажаючи скористатися додатковою можливістю мирного врегулювання спорів, пов'язаних з покупками в Інтернеті, Споживач може подати свою скаргу, наприклад, через онлайн-платформу ОВС ЄС, доступну за посиланням: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Мета платформи ОВС - забезпечити неупереджене, позасудове, ефективне та швидке вирішення онлайн-спорів між Споживачем і торговцем, які стосуються договірних зобов'язань, що випливають з договорів купівлі-продажу в Інтернеті або договорів про надання послуг, укладених між споживачами, які є резидентами ЄС, та торговцями, зареєстрованими в Союзі.VIII Гарантія

 1. На товари, що продаються через Інтернет-магазин poofi-shop.com, поширюється гарантія Продавця та Виробника. Виробник та Продавець надають річну гарантію на придбаний товар. Продавець несе відповідальність за невідповідність товару договору на підставі гарантії, зазначеної в розділі VII Рекламація - Гарантія.IX Заміна

  1. Неможливо обміняти придбаний товар на інший. У такому випадку, будь ласка, поверніть товар і зробіть нове замовлення.X Відмова від договору - повернення товару

   1. Відповідно до статті 27 Закону про права споживачів, споживач, який уклав дистанційний договір, може відмовитися від нього без зазначення причини і без будь-яких витрат, за винятком витрат, зазначених у статтях 33, 34 і 35 Закону про права споживачів, зробивши відповідну заяву в письмовій формі протягом чотирнадцяти днів з дня доставки предмета договору. Достатньо надіслати заяву до закінчення цього терміну. Заява може бути надіслана електронною поштою на адресу hello@poofi-shop.com або поштою на адресу

    poofi-shop.com
    ul. Barska 70
    43-300 Bielsko-Biała

    тел.: +48 537 728 052

   2. Заяваможе бути складена на бланку, який є додатком до цього Регламенту і який надсилається Споживачеві разом з товаром, також доступний на сайті poofi-shop.com, або в іншій формі відповідно до Закону про права споживачів.
   3. Разом із заявою, зазначеною в пункті 1, Споживач також повинен надіслати інформацію про номер поточного рахунку, на який слід здійснити повернення коштів.
   4. Продавець зобов'язаний негайно після отримання заяви про відкликання підтвердити Споживачеві її отримання. Таке підтвердження надсилається на адресу електронної пошти, вказану при оформленні Замовлення або вказану в якості контакту в поданій заяві про відкликання.
   5. У разі відмови від Договору, Договір вважається не укладеним.
   6. Споживач зобов'язаний негайно, не пізніше 14 днів з дня відмови від Договору, повернути товар або товари на наступну адресу

    poofi-shop.com
    ul. Barska 70
    43-300 Bielsko-Biała

    тел.: +48 537 728 052

   7. Споживач зобов'язаний повернути предмет або предмети Договору, від яких він відмовився, на свій ризик і за свій рахунок.
   8. Продавець зобов'язаний негайно, не пізніше ніж протягом 14 днів з дня отримання заяви Споживача про відмову від Договору, повернути Споживачеві всі здійснені ним платежі, в тому числі вартість доставки товару, за умови, що
 • (a) Продавець відшкодовує платіж за допомогою того ж способу оплати, який використовував Споживач, якщо тільки Споживач прямо не погодився на інший спосіб відшкодування, який не тягне за собою жодних витрат для Споживача;
 • (b) якщо Споживач вибрав спосіб доставки, відмінний від найдешевшого звичайного способу доставки, запропонованого Продавцем, Продавець не зобов'язаний відшкодовувати Споживачеві будь-які додаткові витрати, понесені Споживачем;
 • (c) Споживач несе відповідальність за будь-яке зменшення вартості товару, що виникло в результаті використання товару понад те, що необхідно для встановлення його природи, характеристик та функціональності, як зазначено в п. 10 вище. 10 вище;
 • d) якщо Споживач частково відмовляється від договору купівлі-продажу, тобто повертає частину товару, придбаного в даній транзакції, Продавець відшкодовує лише вартість самого товару.
 • e) якщо Споживач отримав знижку за кількість (або безкоштовну доставку), що випливає з вартості замовлення, у разі часткової відмови від договору він може втратити цю знижку (або безкоштовну доставку), якщо вартість товарів з договору купівлі-продажу, від якого Споживач не відмовляється, є меншою за поріг, зазначений в умовах надання знижки (або безкоштовної доставки). У такому випадку Продавець повертає кошти за вирахуванням втраченої знижки.
 1. Продавець може затримати відшкодування отриманого від Споживача платежу до тих пір, поки він не отримає товар назад або поки Споживач не надасть докази його повернення, залежно від того, яка подія відбудеться раніше.
 2. Відмова від Договору не поширюється на продукцію, виготовлену відповідно до специфікацій Споживача або для задоволення індивідуальних потреб Споживача. Такими продуктами є продукти, виготовлені за індивідуальними специфікаціями Споживача, а тому включають, зокрема: індивідуальні особливості, виготовлені на замовлення Споживача. Не підлягають поверненню товари, що мають специфічні властивості, тобто властивості, зазначені Споживачем в оформленому ним замовленні або виготовлені за індивідуальним замовленням Споживача, тобто суворо пов'язані з його особою.
 3. Вищевказане не виключає відповідальності Продавця, викладеної в розділі VII "Скарги", щодо невідповідності товару договору.
 4. Poofi-shop.com продовжує встановлений законом термін повернення товару до 30 днів.
 5. Для отримання форми відкликання/повернення, будь ласка, перейдіть за посиланням.XI Надання послуг за допомогою електронних засобів

   1. Постачальник послуг надає наступні електронні послуги через Інтернет-магазин, доступний за адресою poofi-shop.com:
 • (a) створення та обслуговування Облікового запису в Інтернет-магазині;
 • b) надання можливості розміщення замовлення за допомогою відповідної Форми;
 • в) розсилка новин.
 1. Надання електронних послуг Постачальником послуг є безкоштовним.
 2. Договір про надання електронних послуг, які полягають у веденні Облікового запису в Інтернет-магазині та наданні Послуги інформаційної розсилки, укладається на невизначений строк.
 3. Договір про надання Електронних послуг, що полягає в забезпеченні можливості оформлення замовлення за допомогою відповідної Форми, укладається на невизначений термін і припиняється в момент оформлення замовлення або в момент припинення оформлення замовлення Покупцем.
 4. Рекомендовані технічні вимоги для використання ІКТ-системи: комп'ютер з доступом до мережі Інтернет, доступ до електронної пошти, інтернет-браузер: Internet Explorer версії 7.0 або новішої з увімкненими JavaScript та cookies, Mozilla Firefox версії 4.0 або новішої з увімкненими JavaScript та cookies, або Google Chrome версії 8 або новішої. Рекомендована роздільна здатність монітора 1024x768 пікселів.
 5. Покупець зобов'язаний використовувати Інтернет-магазин у спосіб, що відповідає законодавству та добросовісним практикам щодо дотримання особистих прав та прав інтелектуальної власності третіх осіб. Забороняється надавати незаконний контент. Забороняється використовувати Електронні послуги таким чином, щоб незаконно втручатися в роботу Інтернет-магазину, використовуючи спеціальне програмне забезпечення або пристрої, а також надсилати або розміщувати в Інтернет-магазині небажану комерційну інформацію.
 6. Покупець може подавати скарги, пов'язані з наданням електронних послуг через Інтернет-магазин poofi-shop.com, надсилаючи електронний лист на наступну електронну адресу: hello@poofi-shop.com або в письмовій формі за адресою:POOFI&CO Sp. z o.o., вул. Барська, 70, 43-300 Бєльсько-Бяла. Постачальник послуг розгляне скаргу негайно, не пізніше ніж протягом 14 днів, що рахуються від дня подання скарги.
 7. Клієнт може негайно розірвати безстрокову послугу з надання безперервних електронних послуг у будь-який час і без зазначення причин, надіславши відповідну заяву електронною поштою на адресу hello@poofi-shop.com або в письмовій формі на адресу: POOFI&CO Sp. z o.o. вул. Барська 70, 43-300 Бєльсько-Бяла.
 8. Постачальник послуг може розірвати безстроковий договір про надання електронних послуг у випадку, якщо Замовник об'єктивно або наполегливо порушує Умови, і зокрема, коли він надає вміст протиправного характеру, після неефективної, одноразової вимоги припинити, з встановленням відповідного терміну. Договір у такому випадку втрачає чинність через 7 днів після заяви про намір розірвати його.
 9. За взаємною згодою сторін Постачальник послуг і Замовник можуть розірвати Договір про надання Послуг електронними засобами в будь-який час.
 10. Розірвання Постачальником послуг або Клієнтом Договору про надання електронних послуг, укладеного на невизначений строк, не впливає на права або переваги, набуті Сторонами під час дії Договору.
 11. Постачальник послуг відповість на Претензію на адресу електронної пошти, вказану Замовником, або в інший спосіб, про який домовилися Сторони.XII Захист персональних даних

   1. Відповідно до Закону про захист персональних даних від 10 травня 2018 року та Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27.04.2016 про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (Dz.Urz. EU L 119, ст. 1), продавець Інтернет-магазину poofi-shop.com інформує, що персональні дані Клієнтів, які є фізичними особами, зареєстрованими в Магазині, та Користувачів зберігаються в системі зберігання даних, адміністратором якої є компанія POOFI&CO Sp. z o.o. ul. Barska 70, 43-300 Bielsko-Biała
   2. Персональні дані будуть збиратися і оброблятися виключно з метою виконання замовлень, розміщених Клієнтом в Магазині, розгляду рекламацій, прийняття повернення товару/відмови від договору, а за згодою Клієнта/Користувача також з метою проведення рекламних та промо-кампаній, з дотриманням вимог безпеки даних, зазначених у положеннях про захист персональних даних та маркетингової діяльності.
   3. Кожен Клієнт/Користувач має право перевіряти свої персональні дані, вимагати доповнення, оновлення, виправлення, тимчасового або постійного призупинення або видалення своїх персональних даних, якщо вони є неповними, застарілими, неправдивими або зібрані з порушенням Закону, або більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані. Про вищезазначені права або вимоги слід повідомляти на адресу Магазину poofi-shop.com
   4. Адміністратор магазину poofi-shop.com може доручити обробку персональних даних іншим суб'єктам з метою і в обсязі, необхідному для належної реалізації Сервісу, для якого вони були зібрані.
   5. З метою забезпечення безпеки ваших даних і дотримання правил захисту даних, продавець магазину poofi-shop.com зареєстрував особу, яка виконує обов'язки відповідального за захист даних, в Управлінні з питань захисту персональних даних (раніше: Генеральний інспектор з питань захисту персональних даних).
   6. Ваша згода може бути відкликана вами в будь-який час. Для цього, будь ласка, зв'яжіться з нами електронною поштою за адресою hello@poofi-shop.com. Зверніть увагу, що відкликання згоди набуває чинності з моменту цієї події. Поки ми не знаємо, що ви не бажаєте отримувати наші повідомлення, наші дії є законними.
   7. Ми будемо обробляти ваші дані до тих пір, поки ви даєте на це згоду. Якщо ви відкличете свою згоду, ми видалимо ваші дані негайно, не пізніше 5 робочих днів з дати повідомлення. Це максимальний час, необхідний нам для видалення ваших даних з наших ресурсів.
   8. Для розсилки новин ми використовуємо процесор - нашого надійного партнера MailChimp: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE
    Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
   9. Ми також хочемо повідомити вам, що ви також маєте право подати скаргу до наглядового органу, яким є Управління з питань захисту персональних даних (раніше - Генеральний інспектор з питань захисту персональних даних).XIII Думки в Інтернет-магазині

   1. Клієнт Інтернет-магазину має можливість добровільно і безкоштовно висловити свою думку щодо покупок, здійснених в Інтернет-магазині. Предметом відгуку може бути також оцінка, фотографія або огляд придбаного в Інтернет-магазині товару.
   2. Після здійснення покупок в Інтернет-магазині Продавець надсилає Клієнту електронний лист з проханням про надання відгуку і посиланням на онлайн-форму для його надання - онлайн-форма дає можливість відповісти на питання Продавця, що стосуються покупок, їх оцінки, додати власний опис, що стосується відгуку, і фотографію придбаного товару. Якщо після отримання першого запрошення залишити відгук не буде надано, Продавець повторно надішле запрошення.
   3. Відгук може залишити тільки Покупець, який здійснив покупку в Інтернет-магазині Продавця.
   4. Відгуки, надані клієнтом, публікуються Продавцем в Інтернет-магазині та на візитній картці TrustMate.io.
   5. Подання відгуку не може бути використано Клієнтом для незаконної діяльності, зокрема для діяльності, яка є актом недобросовісної конкуренції проти Продавця або діяльності, яка порушує особисті права, права інтелектуальної власності або інші права Продавця або третіх осіб.
   6. Висновок може бути виданий тільки на товари, фактично придбані в Інтернет-магазині Продавця. Забороняється укладати фіктивні/уявні договори купівлі-продажу з метою видачі висновку. Автором відгуку не може бути ні сам продавець, ні його співробітники, незалежно від їх трудових відносин.
   7. Відгук може бути видалений його автором у будь-який час.XIV Прикінцеві положення

   1. Поправки до цих Умов можуть бути внесені після попереднього повідомлення користувачів про обсяг передбачуваних змін не пізніше, ніж за 14 днів до дати їх вступу в силу.
   2. Замовлення, розміщені під час дії попередньої версії Умов, будуть оброблятися відповідно до її положень. Якщо Користувач не згоден зі змінами в Умовах, він може видалити свій Акаунт.
   3. Будь-які суперечки, що виникають між Продавцем і Покупцем, який є споживачем у розумінні статті 221 Цивільного кодексу, вирішуються судом загальної юрисдикції, юрисдикція якого визначається відповідно до положень Цивільного процесуального кодексу.
   4. Будь-які спори, що виникають між Продавцем і Покупцем, який не є споживачем у розумінні статті 221 Цивільного кодексу, вирішуються загальним судом, юрисдикція якого поширюється на місцезнаходження Магазину.
   5. Користувачі можуть зв'язатися з Продавцем наступним чином:
 • a) телефон: +48 537 728 052
 • б) електронною поштою: hello@poofi-shop.com
 • c) за допомогою контактних даних, вказаних на сайті: www.poofi-shop.com/kontakt.
 • d) письмово за адресою: POOFI&CO Sp. z o.o. вул. Барська 70, 43-300 Бєльсько-Бяла.
 1. Покупці можуть у будь-який час отримати доступ до цього Регламенту за посиланням на домашній сторінці інтернет-магазину poofi-shop.com
 2. Правила та положення можуть бути записані, отримані та відтворені шляхом їх роздрукування або збереження на відповідному носії інформації.
 3. Назва інтернет-магазину Poofi-shop, адреса, за якою він доступний: www.poofi-shop.com і всі матеріали, що містяться на ньому, є об'єктами авторського права і правового захисту. Їх використання та розповсюдження без згоди власника магазину заборонено.
 4. Ці Умови набувають чинності з 1 січня 2024 року.Форми

  1. Щоб заповнити форму відкликання/повернення, будь ласка, натисніть на посилання.
  2. Форма для подання скарги, будь ласка, натисніть на посилання.